PUINHANDEL

Puinhandel is van mening dat er op een verantwoorde manier omgegaan dient te worden met grondstoffen en dat, daar waar mogelijk, reststoffen hergebruikt dienen te worden. Ons bedrijf bewerkt puin dat als afvalstof vrij is gekomen bij diverse sloopwerkzaamheden. Deze bewerking resulteert in een hoogwaardige secundaire bouwstof. Hiermee wordt een duurzame bijdrage geleverd aan het hergebruik van reststoffen en aan de reductie van het gebruik van primaire bouwstoffen.