OVER PUINHANDEL

Puinhandel houdt zich bezig met de aan- en verkoop van puin en menggranulaat (samenstelling van minimaal 50% betongranulaat en maximaal 50% overig puingranulaat).

Het menggranulaat dat door Puinhandel in de markt wordt gezet is grotendeels afkomstig van sloopwerken van gebouwen of infrastructurele werken. Het steenachtige deel (baksteen- en betonpuin) wordt gebroken tot menggranulaat (0-31,5 mm). Het te breken steenachtige materiaal wordt voor en tijdens het breken ontdaan van zogenaamde verontreinigingen zoals hout, plastic, asfalt en gips. Het menggranulaat dat Puinhandel levert is voorzien van een KOMO® productcertificaat voor menggranulaat. Hiermee voldoet het aan de strengste milieuhygiënische- en civieltechnische eisen.

Menggranulaat wordt voornamelijk gebruikt als fundatiemateriaal bij de wegenbouw. Het granulaat is echter tevens ook uitstekend te gebruiken als terreinverharding, drainagemateriaal en als ballast voor waterweringen.

Door het toepassen van het door Puinhandel gerecyclede menggranulaat wordt het gebruik van primaire grondstoffen gereduceerd. Hiermee voorkomt u dat er een overschot ontstaat van steenachtig bouw- en sloopafval.